OMC Evinrude / Johnson "Lissafin Ruwa"

1.6L 1983 2BALCT 2BAXCT 2BBLCT 2BBXCT Shop for sassa    
1.6L 1984 2BALCR 2BAXCR 2BBLCR 2BBXCR Shop for sassa    
1.6L 1985 2BALCO 2BAXCO 2BBLCO 2BBXCO Shop for sassa    
1.6L 1986 16AHCXKW 16AMCXKW Shop for sassa    
1.6L 1987 16AMPH Shop for sassa    
1.6L 1988 16AMRJA Shop for sassa    
1.6L 1989 16AMRAR Shop for sassa    
1.6L 1990 6AMRDG Shop for sassa    
1.6L 1991 16AMJV Shop for sassa    
           
1.8L 1987 18AHPH Shop for sassa    
           
2.0L 1988 20AHLJA 20AHRJA Shop for sassa    
2.0L 1989 20AHLAR 20AHRAR Shop for sassa    
2.0L 1990 20AHLDG 20AHRDG Shop for sassa    
2.0L 1991 20AHLJV 20AHRJV Shop for sassa    
           
2.5L 1982 1ABLCN 1ABXCN Shop for sassa    
2.5L 1983 1ABLCT 1ABXCT 1ACLCT 1ACXCT Shop for sassa    
2.5L 1984 1CAXCR 1CBXCR 1CCXCR Shop for sassa    
2.5L 1985 1CAXCO 1CBXCO 1CCXCO Shop for sassa    
           
2.6L 1982 1AALCN 1AAXCN Shop for sassa    
2.6L 1983 1AALCT 1AAXCT Shop for sassa    
2.6L 1984 1AALCR 1AAXCR Shop for sassa    
2.6L 1985 1AALCO 1AAXCO Shop for sassa    
2.6L 1986 26AHCXKW Shop for sassa    
           
2.7L 1987 27APPH 27ASPH Shop for sassa    
           
3.0L 1988 30APLJA 30APRJA Shop for sassa    
3.0L 1989 30APLAR 30APRAR Shop for sassa    
3.0L 1990 30APLDG 30APRDG Shop for sassa    
3.0L 1991 30APLJV 30APRJV Shop for sassa    
           
3.6L 1987 36APPH 36ASPH Shop for sassa    
           
4.0L 1989 40BPLAR 40BPRAR Shop for sassa    
4.0L 1990 40BPLDG 40BPRDG Shop for sassa    
4.0L 1991 40BPLJV 40BPRJV Shop for sassa    

 

.

theme by Danetsoft da kuma Danang Probo Sayekti wahayi zuwa gare ta Maksimer