Matakan Firayim na Champion don Outboards Evinrude

Sabuwar Shekaru / Copper Plus Toshe, Sauran Toshe, Gap

300 HP

2013-2009 E300 Series ta / E-TEC 210 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

1986-1985 OMC 3.6L QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1997-1985 V8 QL78YC L78YC (938M)  0.03

275 HP

1988-1985 QL82YC L82YC (932M) 0.03

250 HP

2008 E250 (HO) w / E-TEC 200 CID 6-Cylinder  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2007 E250 Series / E-TEC (HO) 200 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

2013-2009 E250 Series / E-TEC (HO) 210 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2008 E250 Series w / E-TEC (Ciki har da HO) 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2006-2005 E250 Series na / E-TEC 200 CID 6-Cylinder (7712) QC10PEP 0.28

2013-2009 E250 Series ta / E-TEC 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2000-1999 LV6, DI 3.0L V6 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2001 LV6, DI 3.3L 6-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1998-1985 V8 QL78YC L78YC (938M)  0.03

235 HP

1985-1978  QL16V (826M)

225 HP

2008 E225 Series / E-TEC (HO H Suffix) 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2006-2005 E225 Series / E-TEC (HO) 200 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

2008-2007 E225 Series / E-TEC (incl. HO) 200 CID 6-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2013-2008 E225 Series / E-TEC (Ciki har da HO) 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2008 E250 Series / E-TEC (HO) 200 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

2000-1999 LV6, DI 3.0L 6-Cylinder Ficht Fuel inj.   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2001 LV6, DI 3.3L 6-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1993-1986 V6 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1994 Vindicator LV6 6-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

200 HP

1983-1976  QL16V (826M)

1998-1993 Engineering Engine QL78YC L78YC (938M)  0.03

1992 Kasuwancin Kasuwanci  QL16V (826M)

2008 E200 Series / E-TEC (HO H Suffix) 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2007E200 Series na / E-TEC (HO) 200 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

2013-2009 E200 Series / E-TEC (Ciki har da HO) 200 CID V6  Iridium Power Spark Plug QC8WEP (9809) .028

2008E200 Series ta / E-TEC 158 CID 6-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007E 200 Series ta / E-TEC 158 CID 6-Cylinder (7712) QC10PEP 0.28

2013-2009 E200 Series ta / E-TEC 158 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

2008E200 Series ta / E-TEC 200 CID 6-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007-2005 E200 Series na / E-TEC 200 CID 6-Cylinder (7712) QC10PEP 0.28

2000-1999 LV6, DI 3.0L 6-Cylinder Ficht Fuel inj.   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2001 LV6, DI 3.3L 6-Cylinder Ficht Fuel inj.   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1993-1986 V6 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1994 Vindicator LV6 6-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

185 HP

1987-197 UL77V (831)

1993-1990 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

175 HP

1987-1979  QL16V (826M)

1977  QL16V (826M)

1978 Kasuwancin Kasuwanci  QL16V (826M)

1991-1988 CV6 6-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

175 HP

2008-2007E175 Series na / E-TEC 158 CID 6-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2013-2009 E175 Series ta / E-TEC 158.2 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

1998-1991 Intruder LV6 6-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1999-1998 LV6 6-Cylinder Ficht Fuel inj. Shugabannin w / o Fil (7712) QC10PEP 0.28

1999-1998 LV6 6-Cylinder Ficht Fuel inj. Heads w / Fil  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2004-2000 LV6, DI 6-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005 LV6, DI V6 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

155 HP

1984 CV6 6-Cylinder  QL16V (826M)

1992-1989 CV6 6-Cylinder Engineering Engine  QL16V (826M)

1987-1985 CV6 6-Cylinder Engineering Engine  QL16V (826M)

1983-1978 CV6 6-Cylinder Engineering Engine  QL16V (826M)

150 HP

1991-1988 CV6 6-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1984 CV6 6-Silinda  QL16V (826M)

1987-1985 CV6 6-Cylinder Engineering Engine  QL16V (826M)

1983-1978 CV6 6-Cylinder Engineering Engine  QL16V (826M)

2008 E150 Series w / E-TEC (HAUSA) 158 CID 6-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007 E150 Series w / E-TEC (HAUSA) 158 CID 6-Cylinder (7712) QC10PEP 0.28

2013-2009 E150 Series / E-TEC (HAUSA) 158 CID V6 QC10WEP (7112) 0.028

1996-1991 Intruder LV6 6-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1998-1997 Intruder LV6 6-Cylinder Carb. QL78YC L78YC (938M)  0.03

2000 LV6 6-Cylinder Carb. QL78YC L78YC (938M)  0.03

1998-1997 LV6 6-Cylinder Carb. QL78YC L78YC (938M)  0.03

1998 LV6 6-Cylinder Engineering Engine QL78YC L78YC (938M)  0.03

1996-1993 LV6 6-Cylinder Engineering Engine QL78YC L78YC (938M)  0.03

1999-1998 LV6 6-Cylinder Ficht Fuel inj. Shugabannin w / o Fil (7712) QC10PEP 0.28

1999 LV6 6-Cylinder Ficht Fuel inj. Heads w / Fil  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2004-2000 LV6, DI 6-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005L V6, DI V6 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

140 HP

1984-1973  QL16V (826M)

1997-1985 LV4 4-Cylinde QL78YC L78YC (938M)  0.03

135 HP

1984-1973  QL16V (826M)

2013135 HO / E-TEC 158 CID V6- QC10WEP (7112) 0.028

2004-2001 LV6, DI 6-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005 LV6, DI V6 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2000 LV6, DI V6 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

130 HP

2013-2008 E-TEC E130 Zama 105.4 CID V4 QC10WEP (7112) 0.028

1997-1985 LV4 4-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

125 HP

1972-1971 V4 L76V, QL76V, BUHW (827M) 0.30

120 HP

1997-1996 LV4 4-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1994-1985 LV4 4-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

115 HP

1993-1986  QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1985  UL77V (831)

1979-1973  QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1969  QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1970 115083D   L20V #837 Marine

1998-1994 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

1984-1983 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1981 Kasuwancin Kasuwanci QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1980 Kasuwancin Kasuwanci UL77V (831)

 Injin kasuwanci QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1979-1975 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1983 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

1981-1979 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

1982 C V4 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2008 E-TEC E115 Zama 105.4 CID 4-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007 E-TEC E115 Zama 105.4 CID 4-Cylinder (7712) QC10PEP 0.28

2013-2009 E-TEC E115 Zama 105.4 CID V4 QC10WEP (7112) 0.028

1998-1995 Intruder LV4 4-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

2004-2000 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.035

1999-1998 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj. Shugabannin w / o Fil (7712) QC10PEP 0.28

1999-1998 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj. Heads w / Fil  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.035

112 HP

1997-1979 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

110 HP

1997-1979 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

105 HP

2003-1993 Jet LV6 6-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

2003-1997 LV4 4-Cylinder Engineering Engine QL78YC L78YC (938M)  0.03

100 HP

1970   L20V #837 Marine

1969-1967 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1984 Engineering Engine  QL16V (826M)

2005-2004 LV4 DI 4-Cylinder  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1966 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1980 V4 UL77V (831)

1979 V4 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1972-1971 V4 L76V, QL76V, BUHW (827M) 0.30

90 HP

1997-1994 3-Cylinder QL82C L82C 0.03

1998-1979 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

2004-2000 DI V4 Ficht Fuel inj.  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2004 E-TEC 79 CID 3-Cylinder QC12PEP (939) (956M) 0.03

2008 E-TEC E75 Zama 79 CID 3-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2013-2009 E-TEC E90 Zama 79 CID L3 QC10WEP (7112) 0.028

2007-2006 E-TEC E90 Zama 79 CID L3  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1998 L V4 4-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1999-1998 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj. Shugabannin w / o Fil (7712) QC10PEP 0.28

1999-1998 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj. Heads w / Fil    956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1965-1964 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

88 HP

1997-1979 CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

85 HP

1993-1986 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1980  UL77V (831)

1979-1973 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1970    L20V #837 Marine

1969-1968 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1995-1994 Backtroller V4 QL82C L82C 0.03

1972-1971 V4 L76V, QL76V, BUHW (827M) 0.30

80 HP

1967-1966  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1998-1979 Jet CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

1967-1966 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

75 HP

1989-1981 49 CID 3-Silinda QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1980 49 CID 3-Cylinder UL77V (831)

         49 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1979-1975 49 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2004-2000 DI V4 Ficht Fuel inj. 956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2004 E-TEC 79 CID 3-Silinda   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2008 E-TEC E75 Zama 79 CID 3-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2013-2010 E-TEC E75 Zama 79 CID L3 QC10WEP (7112) 0.028

2009 E-TEC E75 Zama 79 CID L3 QC10WEP (7112) 0.028

2007-2006 E-TEC E75 Zama 79 CID L3   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

1999 LV4 4-Cylinder Ficht Fuel inj. Shugabannin w / o Fil (7712) QC10PEP 0.28

1965-1960 V4 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

70 HP

2003-1998 1298CC 4-Stroke OHC  RN9YC N9YC  0.035

1989-1975 49 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1994 56 CID 3-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1993-1989 56 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

65 HP

1973 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1972 3-Cylinder UL77V (831)

1995-1994 3-Cylinder Engineering Engine QL78YC L78YC (938M)  0.03

1997-1988 HC LC Kasuwancin Kasuwanci  QL16V (826M)

1987-1984 HC LC Kasuwancin Kasuwanci QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1997-1992 Jet CV4 4-Cylinder QL82C L82C 0.03

1968 V4 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

60 HP

1985-1980 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1971-1970 3-Cylinder L76V, QL76V, BUHW (827M) 0.30

2004-2002 4-Stroke OHC RA8HC 0.03

1989-1975 49 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1994 56 CID 3-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

1993-1989 56 CID 3-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2008 E-TEC 52.7 CID 2-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007-2006 E-TEC 52.7 CID 2-Cylinder   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2004 E-TEC 52.7 CID 2-Cylinder   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005 E-TEC 52.7 CID L2   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2013-2009 E-TEC E60 Zama 52.7 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

1967 V4  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1964 V4 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

55 HP

1989-1976 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1995-1994 2-Cylinder COM. QL78YC L78YC (938M)  0.03

1969-1968 3-Cylinde QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2003-1986 Engineering Engine  QL16V (826M)

50 HP

1975-1973 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1998-1989 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1988-1983 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1982 2-Cylinder UL77V (831)

1981-1980 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1972-1971 2-Cylinder UL77V (831)

1998-1995 3-Cylinder QL78YC L78YC (938M)  0.03

2004-1999 815CC 4-Stroke DOHC RA8HC 0.03

2008 E-TEC 2-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007-2006 E-TEC 2-Cylinder   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2004 E-TEC 2-Cylinder  956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2013-2009 E-TEC E50 Zama 52.7 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

2004 E-TEC L2   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2001-1993 Jet QL78YC L78YC (938M)  0.03

1959-1958 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

48 HP

1997-1989 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1988-1980 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1997-1994 SPL QL78YC L78YC (938M)  0.03

45 HP

2003-1986 Engineering Engine  QL16V (826M)

40 HP

1975-1974  UL81C UL81 (835) .03

1998-1989 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1988-1980 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1976 2-Cylinder Standard Irm UL81C UL81 (835) .03

1976 40 E 2-Cylinder Standard Irm QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1975-1974 40E Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1973-1969 40E Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976 40 EL 2-Cylinder Standard Irm QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1975-1974 40EL Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1973-1969 40EL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1971-1965 40ES Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976 40R 2-Cylinder Standard Na'ura QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1975-1974 40R Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1973-1969 40R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976 40 RL 2-Silinda Daidaita Matsayi QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1975-1974 40 RL Standard Irm QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1973-1969 40RL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1990-1981 43 CID Engineering Engine UL81C UL81 (835) .03

2003-1984 45 CID Engineering Engine  QL16V (826M)

2004-1999 815CC 4-Stroke DOHC RA8HC 0.03

2008 E-TEC 2-Cylinder QC10WEP (7112) 0.028

2007-2006 E-TEC 2-Cylinder   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2005-2004 E-TEC 2-Cylinder   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2013-2009 E-TEC E40 Zama 52.7 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

2004 E-TEC L2   956M 939 Spark Plug Qc12Pep  0.03

2003-1992 Jet QL78YC L78YC (938M)  0.03

1973-1960 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

35 HP

1976  UL81C UL81 (835) .03

1997-1977 2-Cylinder QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2001-1995 3-Cylinder QL86C L86C 0.03

2001-1993 Jet QL78YC L78YC (938M)  0.03

1959-1957 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

33 HP

1971-1965 33E Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1971-1965 33R Standard Igiyar RA8HC 0.03

30 HP

1998-1978 2-Cylinder QL82C L82C 0.03

2004-2000 4-Stroke RA8HC 0.03

2013-2009 E-TEC E30 Zama 35.2 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

1971-1956 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

28 HP

1997-1978  QL82C L82C 0.03

2003-1992 Jet QL78YC L78YC (938M)  0.03

1964-1962 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

25 HP

1998-1977 2-Cylinder QL82C L82C 0.03

1976-1972 25E Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1972 25EL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1969 25R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1971 25RL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1998-1995 3-Cylinder QL86C L86C 0.03

1998-1981 Engineering Engine  QL16V (826M)

2013-2009 E-TEC E25 Zama 35.2 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

1998-1995 Jet QL82C L82C 0.03

1976-1969 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1955-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

20 HP

1993-1978  QL82C L82C 0.03

1998-1978 2-Cylinder QL82C L82C 0.03

1973-1969 20R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1973-1971 20RL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1973-1966 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

18 HP

1973-1957  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1998-1995 Jet QL82C L82C 0.03

1973-1950 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

15 HP

1998-1994  QL82C L82C 0.03

1992-1977 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1976-1974   UL81C UL81 (835) .03

2003-1995 4-Stroke OHC RA8HC 0.03

2001-1994 Engineering Engine QL82C L82C 0.03

1993 Injin Kasuwanci QL82C L82C 0.03

1992 Kasuwancin Kasuwanci QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2013-2010 E15 jerin E-TEC (HO) 35.2 CID L2 QC10WEP (7112) 0.028

1998-1995 Kero UL77V (831)

1972-1950 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

14 HP

1989-1988 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1991-1981 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1972-1950 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

10 HP

1976-1975 10E Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1976-1975 10EL Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1976-1975 10R Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1976-1975 10RL Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

2003-1994 Engineering Engine QL82C L82C 0.03

1993-1992 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1963-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

9.9 HP

2001-1977  QL82C L82C 0.03

1976-1974 UL81C UL81 (835) .03

1998-1995 211CC 4-Stroke P10Y RH10C (910) 0.027

2004-2002 302CC 4-Stroke OHC RA8HC 0.03

2003-1995 305CC 4-Stroke OHC RA8HC 0.03

9.7 HP

1949-1942 Standard Igiyar RD16 D16 (516) 0.03

9.5 HP

1973-1964 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

9 HP

1974 9E Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

19749 EL Standard Irm QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1974 9R Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1974 9RL Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

8 HP

1998-1977 QL86C L86C 0.03

2004-1996 211CC 4-Stroke OHC P10Y RH10C (910) 0.027

1998-1977 Engineering Engine QL86C L86C 0.03

7.5 HP

1997-1977 QL86C L86C 0.03

1958-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

6.5 HP

1993-1981 Engineering Engine QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

6 HP

2004-1997 128CC 4-Stroke OHC P10Y RH10C (910) 0.027

1998-1977 2-Stroke QL86C L86C 0.03

1976-1971 6R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1971 6RL Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1965 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5.5 HP

1964-1954 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5.2 HP

1974-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5 HP

1998 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1997-1990 QL86C L86C 0.03

2004-1997 128CC 4-Stroke OHC P10Y RH10C (910) 0.027

1974-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

4.5 HP

1985-1980 QL86C L86C 0.03

4 HP

1988 QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1987-1977 QL86C L86C 0.03

1976-1969  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2003 128CC 4-Stroke  RN9YC N9YC  0.035

1998-1989 2-Silinda QL86C L86C 0.03

1976-1969 4R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1969 4 W Matsakaicin Wuta  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1988-1987 Exce QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1984-1981 Standard Igiyar QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1974-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1988-1987 Ultra QL77JC4 (828M)  L77JC4 0.03

1967-1958 V4A V4 Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 V4M V4 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 V4S 4-Cylinder Standard Na'ura  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 VX 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 VXH 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

3.3 HP

2003-1991 1-Cylinder  QL87YC L78YC  0.03

1951-1948 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

3 HP

1997-1989 1-Cylinder QL86C L86C 0.03

1974-1952 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2.5 HP

1988-1987 QL86C L86C 0.03

2.3 HP

1997-1991 1-Cylinder  QL87YC L78YC  0.03

2 HP

1998-1991 1-Cylinder  QL87YC L78YC  0.03

1984-1971 2R Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1970-1966 Aquanaut Diving Unit Standard Irm CJ14-4 # 846 0.03

1990-1971 Jr., Colt  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1970-1968 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.5 HP

1970-1968 Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.2 HP

1990-1986 Magneto Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.1 HP

1947-1946 Standard Igiyar RH12 H12 (537) 0.03

1 HP

1970-1968 1R 1-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1950-1939 18mm Harsunan Kwamfuta na Irm D9 (509) .03

1966-1952 AD 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1954 CD Kwamfuta Na'ura  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1956 FD Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1956 FDE Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1954 JH Kwamfuta Na'ura  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1967 JHF Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1952 JW Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1967 JWF Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1965 LD Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1964 MQ Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 QD 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RD Kwamfuta Na'ura  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RDE Ƙarin Iri  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RDS Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RJE Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RK Standard Na'ura  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1962 RX Na'urar Iri  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1965 RXE Standard Igiyar  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968 SC Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 TN 4-Silinda Daidaita Matsayi  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 V4H 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 V4ML 4-Cylinder Standard Irm  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

.

theme by Danetsoft da kuma Danang Probo Sayekti wahayi zuwa gare ta Maksimer